Editorial Board

EDITOR-IN-CHIEF

ANSHIKA CHADHA
Student, National Law University, Jodhpur
anshika.chadha@nlujodhpur.ac.in
Room No. 114, RLB Halls of Residence, National Law University, Jodhpur, 342304.

EXECUTIVE EDITOR                                                     MANAGING EDITOR

  ADYA GARG                                                             RUSHIL MEHTA
Student, National Law University, Jodhpur                  Student, National Law University, Jodhpur
  adya.garg@nlujodhpur.ac.in                                        rushil.mehta@nlujodhpur.ac.in
Room No. 119, RLB Halls of Residence                                Room No. 303, RBP Halls of Residence,
National Law University, Jodhpur, 342304.                           National Law University, Jodhpur, 342304.

SENIOR CONTENT EDITORS

AYUSHI SUMAN
Student, National Law University, Jodhpur
ayushi.suman@nlujodhpur.ac.in
Room No. 207, Meerabai Halls of Residence, National Law University, Jodhpur, 342304

KRISHA MESWANI
Student, National Law University, Jodhpur
krisha.jatin@nlujodhpur.ac.in
Room no. 106, RLB Halls of Residence, National Law University, Jodhpur, 342304

SUMEDHA TEWARI
Student, National Law University, Jodhpur
sumedha.tewari@nlujodhpur.ac.in
Room no. 212, RLB Halls, National Law University, Jodhpur, 342304

CONTENT EDITORS

ANIRUDHA SAPRE
Student, National Law University, Jodhpur
anirudha.sapre@nlujodhpur.ac.in
Room no. 318, SRK Halls of Residence, National Law University, Jodhpur, 342304

DHANANJAY SHARMA
Student, National Law University, Jodhpur
dhananjay.sharma@nlujodhpur.ac.in
Room no. 414, NS Halls of Residence, National Law University, Jodhpur, 342304

KARTIK THOLIA
Student, National Law University, Jodhpur
kartik.tholia@nlujodhpur.ac.in
Room no. 103, SRK Halls of Residence, National Law University, Jodhpur, 342304

PRATEEK SHARMA
Student, National Law University, Jodhpur
prateek.sharma@nlujodhpur.ac.in
Room no. 110, DRP Halls of Residence, National Law University, Jodhpur, 342304

RITIK KANOUJIA
Student, National Law University, Jodhpur
ritik.kanoujia@nlujodhpur.ac.in
Room no. 205, DRP Halls of Residence, National Law University, Jodhpur, 342304

SHREEYA KOTNIS
Student, National Law University, Jodhpur
shreeya.kotnis@nlujodhpur.ac.in
Room no. 112, Mother Teresa Halls of residence, National Law University, Jodhpur, 342304.

COPY EDITORS

AAYUSH GUPTA
Student, National Law University, Jodhpur
aayush.gupta@nlujodhpur.ac.in
Room no. 201, SRK Halls of Residence, National Law University, Jodhpur, 342304

NAMEIAISHAN KHARKONGOR
Student, National Law University, Jodhpur
nameiaishan.kharkongor@nlujodhpur.ac.in
Room no. 224, SRK Halls of Residence, National Law University, Jodhpur, 342304

POOJA RAJAWAT
Student, National Law University, Jodhpur
pooja.rajawat@nlujodhpur.ac.in
Room no. 104, Mother Teresa Halls of Residence, National Law University, Jodhpur, 342304

RAUNAQ SINGH
Student, National Law University, Jodhpur
raunaq.singh@nlujodhpur.ac.in
Room no. 214, SRK Halls of Residence, National Law University, Jodhpur, 342304

SIMRAN SHARMA
Student, National Law University, Jodhpur
simran.sharma@nlujodhpur.ac.in
Room no. 112, Mother Teresa Halls of Residence, National Law University, Jodhpur, 342304

Editorial Board